Tärkeitä lukuja 2022

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT                                                           TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT

17 – 67 -vuotias työntekijä                                                                    17 - 64 vuotias

TyEL-maksu                  25,85 % palkoista                                           Työnantajan osuus       0,50 %

Tilapäinen työnantaja 24,8 % palkoista                                          Työntekijän osuus        1,50 %     (osaomista 0,74 %)

Työntekijän osuus

17 – 52 -vuotiaat           7,15 %

53 – 62 -vuotiaat           8,65 %

63 – 67 -vuotiaat           7,15 %

 

SOSIAALITURVAMAKSU                                                                         SAIRASVAKUUTUSMAKSU (ei vähennetä palkasta, sisältyy ennakonpidätykseen)

17 – 67 -vuotias työntekijä               1,34 %                                       1,18 %

     

TYÖTAPATURMA - RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSUT

Tapaturmavakuutus on kaikille työntekijöille pakollinen, mikäli maksettujen palkkojen yhteissumma on noin 1300,00 euroa kalenterivuodessa. Maksettava % summa on riippuvainen ammattinimikkeestä.

Ryhmähenkivakuutusmaksun perii vakuutusyhtiö tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä, on keskimäärin 0,07 %.

 

Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen maksettavista palkoista. 

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUKSET 2021
Kilometrikorvaus                                   0,46 € / km
Kokopäiväraha                                        45,00 € 
Osapäiväraha                                          20,00 €
Ateriakorvaus                                          11,25 €