Tärkeitä lukuja 2018

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT     

17 – 67 -vuotias työntekijä

TyEL-maksu                  25,3 % palkoista

Työntekijän osuus

17 – 52 -vuotiaat           6,35 %

53 – 62 -vuotiaat           7,85 %

63 – 67 -vuotiaat           6,35 %

 

SOSIAALITURVAMAKSU

17 – 67 -vuotias työntekijä                0,86 %

 

SAIRASVAKUUTUSMAKSU (ei vähennetä palkasta, sisältyy ennakonpidätykseen)

                  Palkansaaja                  1,53 % palkasta

                  Yrittäjä                            1,70 % työtulosta

 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT

17 – 64 -vuotias

                  Työntekijä                                               Osaomistaja

                  Työnantajan osuus        0,65 %        Työnantajan osuus        0,65 %

                  Työntekijän osuus         1,90 %         Osaomistajan osuus      0,92 %

 

 

TYÖTAPATURMA - RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSUT

Tapaturmavakuutus on kaikille työntekijöille pakollinen, mikäli maksettujen palkkojen yhteissumma on noin 1200,00 euroa kalenterivuodessa. Maksettava % summa on riippuvainen ammattinimikkeestä.

Ryhmähenkivakuutusmaksun perii vakuutusyhtiö tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä, on keskimäärin 0,07 %.

 

Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2018 jälkeen maksettavista palkoista.